Revenge - Sản phẩm học viên 3D Animation | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Revenge

Authors: Phạm Thị Ngọc Châu

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Lê Hoàng Anh Thi

Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Shark TMU 1.0

Shark TMU 1.0

Thiết kế 3D
Lake House

Lake House

Thiết kế 3D
Pipa Pope

Pipa Pope

Lập trình Game

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299