Trang chủ Trang chủ
Workshop AI: “Ứng dụng thực tế sức mạnh AI trong doanh nghiệp”

Workshop AI: “Ứng dụng thực tế sức mạnh AI trong doanh nghiệp”

Thời gian: 08:30 - 11:30 Thứ sáu, 30/10/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Sự kiện “Game Fair 2020” tại TP.HCM

Sự kiện “Game Fair 2020” tại TP.HCM

Thời gian: 09:00 - 13:00, Chủ nhật ngày 25/10/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Sự kiện “AI Coffee Talk” tại TP.HCM

Sự kiện “AI Coffee Talk” tại TP.HCM

Thời gian: 09:00 - 10:30 Chủ nhật, 18/10/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Sự kiện “Ngày hội xét tuyển tháng 10/2020” tại TP.HCM

Sự kiện “Ngày hội xét tuyển tháng 10/2020” tại TP.HCM

Thời gian: 08:30 - 12:00 Chủ nhật, 11/10/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Lễ khai giảng Khóa 20 | Niên khóa 2020 – 2022

Lễ khai giảng Khóa 20 | Niên khóa 2020 – 2022

Thời gian: 08:30 - 11:30 Thứ sáu, 25/09/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Lễ khai giảng Khóa 13 | Niên khóa 2020 – 2022

Lễ khai giảng Khóa 13 | Niên khóa 2020 – 2022

Thời gian: 08:30 - 11:30 Thứ sáu, 25/09/2020
Hà Nội
Miễn phí
Sự kiện “Ngày nhập học 2020” tại VTC Academy TP.HCM

Sự kiện “Ngày nhập học 2020” tại VTC Academy TP.HCM

Thời gian: 08:00 - 12:00 Thứ ba, 22/09/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Sự kiện “Ngày nhập học 2020” tại VTC Academy Hà Nội

Sự kiện “Ngày nhập học 2020” tại VTC Academy Hà Nội

Thời gian: 08:00 - 12:00 Thứ hai, 21/09/2020
Hà Nội
Miễn phí
Sự kiện “Open Day 2020: Hiểu đúng ngành, Chọn đúng nghề” tại TP.HCM

Sự kiện “Open Day 2020: Hiểu đúng ngành, Chọn đúng nghề” tại TP.HCM

Thời gian: 08:00 - 12:00 Chủ nhật, 20/09/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757