fbpx VTC Academy | Sự kiện
VTC Academy VTC Academy
Tuần lễ chuyên đề Lập trình Web Full-stack tại TP.HCM
Mới

Tuần lễ chuyên đề Lập trình Web Full-stack tại TP.HCM

Thời gian: 18:30 – 21:00 Thứ ba, 08/12/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ chuyên đề Lập trình Web Full-stack tại TP.HCM
Mới

Tuần lễ chuyên đề Lập trình Web Full-stack tại TP.HCM

Thời gian: 18:30 – 21:00 Thứ hai, 07/12/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
AI Discovery Day
Mới

AI Discovery Day

Thời gian: 08:00 - 17:00 Chủ nhật, 06/12/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ chuyên đề Lập trình Game tại TP.HCM

Tuần lễ chuyên đề Lập trình Game tại TP.HCM

Thời gian: 18:00 – 20:30 Thứ ba, 24/11/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ chuyên đề Lập trình Game tại TP.HCM

Tuần lễ chuyên đề Lập trình Game tại TP.HCM

Thời gian: 18:00 – 20:30 Thứ hai, 23/11/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ Học thử Dựng hình Nhân vật 3D tại TP.HCM

Tuần lễ Học thử Dựng hình Nhân vật 3D tại TP.HCM

Thời gian: 18:30 - 21:30 Thứ tư, 18/11/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ Học thử Dựng hình Nhân vật 3D tại TP.HCM

Tuần lễ Học thử Dựng hình Nhân vật 3D tại TP.HCM

Thời gian: 18:30 - 21:30 Thứ tư, 11/11/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757