VTC Academy | Sự kiện
VTC Academy VTC Academy
Talkshow trực tuyến “Nghề nghiệp số trong kỷ nguyên chuyển đổi số”

Talkshow trực tuyến “Nghề nghiệp số trong kỷ nguyên chuyển đổi số”

Thời gian: 10:00 - 11:30 Thứ ba, 07/02/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Một ngày phá đảo VTC Academy”

Talkshow trực tuyến “Một ngày phá đảo VTC Academy”

Thời gian: 10:00 - 11:30 Chủ nhật, 31/01/2021
Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Định vị bản thân – Hoạch định nghề nghiệp thời đại 4.0”

Talkshow trực tuyến “Định vị bản thân – Hoạch định nghề nghiệp thời đại 4.0”

Thời gian: 10:00 - 11:30 Chủ nhật, 24/01/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Tuần lễ chuyên đề Dựng hình 3D tại Hà Nội

Tuần lễ chuyên đề Dựng hình 3D tại Hà Nội

Thời gian: 18:00 - 20:30 Thứ ba, 19/01/2021
Hà Nội
Miễn phí
Tuần lễ chuyên đề Thiết kế đồ họa 2D tại Hà Nội

Tuần lễ chuyên đề Thiết kế đồ họa 2D tại Hà Nội

Thời gian: 18:00 - 20:30 Thứ ba, 12/01/2021
Hà Nội
Miễn phí
Kỳ thi khảo sát đầu vào 2021 tại TP.HCM

Kỳ thi khảo sát đầu vào 2021 tại TP.HCM

Thời gian: 08:00 Chủ nhật, 10/01/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Workshop Khám phá sức mạnh Trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội

Workshop Khám phá sức mạnh Trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội

Thời gian: 19:00 - 21:00 Thứ sáu, 08/01/2021
Hà Nội
Miễn phí
Sự kiện AI Discovery Day tại TP.HCM

Sự kiện AI Discovery Day tại TP.HCM

Thời gian: 08:00 - 17:00 Thứ bảy, 19/12/2020
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757