VTC Academy | Sự kiện
VTC Academy VTC Academy
Webinar “Khám phá môi trường đào tạo thiết kế Top 2 Thế giới cùng VTC Academy”

Webinar “Khám phá môi trường đào tạo thiết kế Top 2 Thế giới cùng VTC Academy”

Thời gian: 09:00 - 11:00 Chủ nhật, 11/07/2021
Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Những bí kíp sống còn trong phòng thi dành cho sĩ tử lớp 12”

Talkshow trực tuyến “Những bí kíp sống còn trong phòng thi dành cho sĩ tử lớp 12”

Thời gian: 10:00 - 11:00 Chủ nhật, 04/07/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Chọn trường đúng đắn, chắc chắn tương lai”

Talkshow trực tuyến “Chọn trường đúng đắn, chắc chắn tương lai”

Thời gian: 10:00 - 11:00 Chủ nhật, 27/06/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Vòng thi Chung khảo lần 1 – Học bổng Tài năng VTC Academy 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vòng thi Chung khảo lần 1 – Học bổng Tài năng VTC Academy 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 09:00 - 10:00 Chủ nhật, 27/06/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Những ngành nghề nào sẽ lên ngôi hậu Covid-19?”

Talkshow trực tuyến “Những ngành nghề nào sẽ lên ngôi hậu Covid-19?”

Thời gian: 10:00 - 11:00 Chủ nhật, 20/06/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Ngày hội học bổng VTC Academy 2021 – Vòng Chung khảo đợt 1

Ngày hội học bổng VTC Academy 2021 – Vòng Chung khảo đợt 1

Thời gian: 08:00 - 12:00 Chủ nhật, 13/06/2021
Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Học nghề có phải con đường vững chắc cho tương lai?”

Talkshow trực tuyến “Học nghề có phải con đường vững chắc cho tương lai?”

Thời gian: 10:00 - 11:00 Chủ nhật, 13/06/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Talkshow trực tuyến “Kỹ thuật phần mềm – Ngành học dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ”

Talkshow trực tuyến “Kỹ thuật phần mềm – Ngành học dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ”

Thời gian: 10:00 - 11:00 Chủ nhật, 06/06/2021
TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757