VTC Academy | Điều khoản sử dụng Ứng dụng
VTC Academy VTC Academy

Điều khoản sử dụng Ứng dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CÙNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TẠI WEBSITE: www.vtc.edu.vnwww.plus.vtc.edu.vn TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG LẦN ĐẦU TIÊN.

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng S360 đồng nghĩa rằng bạn đã đọc, đã hiểu, đã chấp nhận và đã đồng ý với Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và S360, được áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng S360.
Trường hợp bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không tải, cài đặt và xóa bỏ vĩnh viễn Ứng dụng khỏi các thiết bị của bạn.

1. Giới thiệu về ứng dụng

Ứng dụng S360 là một phần mềm nhằm giúp học viên VTC Academy có thể quản lý, kết nối và cập nhật thông tin giữa Nhà trường và học viên một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

2. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục VTCE (Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC – VTC Academy), gọi tắt là “VTC Academy”. VTC Academy được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105889280, ngày 22/05/2012.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng S360 (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi VTC Academy và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, phát triển, tiết lộ hoặc bất kỳ hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VTC Academy.

3. Điều khoản chung sử dụng Ứng dụng

Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi có quyền từ chối và khóa tài khoản hoặc từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan của Ứng dụng trong trường hợp có căn cứ rằng bạn bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Để sử dụng ứng dụng S360, bạn phải tạo một tài khoản và đảm bảo các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu cung cấp. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký.

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác là đối tác của chúng tôi với điều kiện là chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ thông tin ở mức độ phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngay sau khi bạn đăng ký bằng email, chúng tôi sẽ gửi một email kích hoạt tài khoản cho bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào đường dẫn trong email để kích hoạt tài khoản sử dụng và đăng nhập bằng email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký.

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin đã đăng ký, vui lòng cập nhật chi tiết và gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện thay đổi theo yêu cầu trong ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi.

Mỗi một tài khoản chỉ được sử dụng, quản lý bởi một người sử dụng duy nhất. Bạn tuyệt đối không được chia sẻ, cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng để đăng nhập vào hệ thống hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên thứ ba nào khác. Bạn có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật. Ngoài ra, bạn cũng có trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn.

Một tài khoản S360 và có thể cài đặt trên nhiều thiết bị do chính bạn sở hữu và có email đăng ký tài khoản sử dụng thiết bị trùng với email mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc tất cả các bên liên quan.

Bạn cam kết:

KHÔNG làm tổn hại, chỉnh sửa, bổ sung, kiểm soát hoặc xóa bỏ Ứng dụng trên không gian mạng bằng bất kỳ cách thức, lý do nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sử dụng Ứng dụng cho các mục đích trái pháp luật, trái đạo đức và khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới.

KHÔNG thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, đảo lộn các thiết kế, nội dung của Ứng dụng hoặc phát triển các sản phẩm phát sinh từ Ứng dụng của chúng tôi.

KHÔNG tái xuất bản, sao chép, chia sẻ, bán lại, sử dụng một phần hay toàn bộ Ứng dụng cho mục đích thương mại, trình chiếu cho nhiều người xem, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hay dưới bất kỳ hình thức nào, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

KHÔNG thực hiện bất kỳ hành vi nào làm phát tán các chương trình độc hại, virus trên Ứng dụng.

KHÔNG sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các nội dung quảng cáo bừa bãi, các liên kết lừa đảo, các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, trái đạo đức phân biệt và gây chia rẽ chủng tộc, xúc phạm và làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các cá nhân khác.

KHÔNG sử dụng nhận diện thương hiệu cũng như logo của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

KHÔNG sử dụng ngôn ngữ hoặc có hành vi xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, vu khống đe dọa người khác.

KHÔNG thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến tôn giáo, thể chế chính trị, Đảng và Nhà nước.

4. Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất nhằm tạo điều kiện cho người dùng có thể sử dụng ứng dụng liên tục, không bị gián đoạn.

Chúng tôi tiếp nhận và nỗ lực giải quyết các thông báo của bạn về việc nội dung mà bạn sở hữu bị sử dụng trái phép trên Ứng dụng.

Ứng dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi kết nối, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc trì hoãn, hư hại hoặc mất mát từ các vấn đề này.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng ứng dụng sẽ không bị mất mát, hư hỏng, tấn công, virus, cản trở, xâm nhập, hay đột nhập an ninh khác, và tại đây bạn đồng ý miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các trường hợp trên.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi, các bên cung cấp của công ty, các đơn vị liên kết, nhân viên, giám đốc, nhân viên, luật sư và các đại lý của chúng tôi được miễn trừ đối với mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và tổn thất (bao gồm phí và chi phí của luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng ứng dụng của bạn và/hoặc các giao dịch của bạn với bên cung cấp thứ ba, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, hoặc (b) việc vi phạm và xâm phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ quy định hoặc pháp luật hiện hành, mà có thể được viện dẫn ở đây hoặc (c) sự vi phạm bất kỳ các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bên thứ ba đã sắp xếp thông qua Ứng dụng, hoặc (d) việc sử dụng hoặc lạm dụng Ứng dụng. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường sẽ tiếp tục tồn tại sau khi Điều khoản sử dụng và việc sử dụng của bạn trên Ứng dụng đã chấm dứt.

6. Chi phí và các khoản thu

VTC Academy cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản trên ứng dụng mà chúng tôi hiện có.

7. Chấm dứt

Bạn có thể chọn ngừng sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Điều khoản sử dụng này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn Ứng dụng khỏi thiết bị, ngoại trừ Điều 5 của Điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức, hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã xâm phạm trái phép hoặc vi phạm bất kỳ các quy định nào của Điều khoản sử dụng này hoặc pháp luật và quy định hiện hành.

8. Các quy định khác

Việc chúng tôi từ bỏ hoặc chưa hoặc không tuyên bố về sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào quy định bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật hiện hành, không thể được xem là cấu thành của một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào của bất kỳ điều khoản tại đây.

Điều khoản sử dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, bản tiếng Việt luôn được ưu tiên áp dụng.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật, điều khoản này hoặc một phần của nó, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng.

Bất kỳ các tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, nếu không được giải quyết trong vòng 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tranh chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.

Điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và/hoặc thay đổi.

Những thông tin, số liệu trên ứng dụng chỉ mang tính tham khảo, mọi yêu cầu và chỉnh sửa liên quan đến sai lệch về số liệu, thông tin sẽ được quyết định bởi VTC Academy.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Mọi vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ VTC (VTC ACADEMY)
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục VTCE

Hotline: 0818 799 299 (VTC Academy TP. Hồ Chí Minh) hoặc 0981 114 757 (VTC Academy Hà Nội)
Email: info@vtc.edu.vn
Website VTC Academy: https://vtc.edu.vn/
Website VTC Academy Plus: https://plus.vtc.edu.vn/

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tin tức mới nhất
VTV3 đưa tin về hợp tác giữa VTC Academy và Tập đoàn Kake

VTV3 đưa tin về hợp tác giữa VTC Academy và Tập đoàn Kake

Ngày đăng 24/05/2024
Sự kiện ký kết hợp tác với Tập đoàn Kake được VTV3 đưa tin, cho thấy mức độ quan tâm của truyền thông và cộng đồng đối với hợp tác lần này.
Chủ tịch VTC Academy: Giáo dục cần không ngừng đổi mới

Chủ tịch VTC Academy: Giáo dục cần không ngừng đổi mới

Ngày đăng 21/05/2024
Trích bài phát biểu của ông Hoàng Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT VTC Academy - tại lễ ký kết hợp tác giữa VTC Academy và Tập đoàn giáo dục KAKE.
VTC Academy: Giải pháp đào tạo cho nguồn nhân lực chất lượng

VTC Academy: Giải pháp đào tạo cho nguồn nhân lực chất lượng

Ngày đăng 13/05/2024
Bài phát biểu của ông Hoàng Việt Tân - Giám đốc Học viện VTC Academy tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa VTC Academy và Tập đoàn Giáo dục KAKE (Nhật Bản).

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299