Trang chủ Trang chủ
Vehical

Tên tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marverlous Designer, Quixel, Unreal Engine…

Instructor: Giảng viên VTC Academy

Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Vehical
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Treaser Nest

Treaser Nest

Diễn hoạt 3D
Captain Strike

Captain Strike

Phát triển Game
Mutation Bio

Mutation Bio

Diễn hoạt 3D
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757