Mô hình chữ T cho nhân lực 4.0 | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Mô hình chữ T cho nhân lực 4.0 

Mô hình chữ T cho nhân lực 4.0 

Ngày đăng 03/01/2022

Do áp lực vận hành từ khách hàng và đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp tổ chức ngày càng đơn giản hóa và linh hoạt hoạt cấu trúc tổ chức của mình. Từ nhu cầu đó, các nhân viên cần phải thích nghi với áp lực công việc nhiều khó và thay đổi liên tục. Mô hình nhân viên chỉ tinh thông một phần công việc sẽ không đáp ứng đủ sự linh hoạt và yêu cầu làm việc nhóm. Bên cạnh đó nếu nhân viên chỉ có các kỹ năng làm việc nhóm nhưng thiếu đi những chuyên môn sâu để triển khai và giải quyết công việc thì cũng sẽ thất bại. Vậy cho nên, mô hình chữ T là một mô hình quan trọng cho nhân lực trong cuộc Cách mạng 4.0. Các bạn học sinh và sinh viên cần thấu hiểu mô hình chữ T này để chuẩn bị rèn luyện bản thân trong 4 năm học Đại học và suốt quá trình công tác sau này luôn luôn đảm bảo chữ T sắc nhọn. 

Hãy cùng VTC Academy xem qua mô hình chữ T cho nhân lực 4.0 ngay trong bài viết sau đây!

Mô hình chữ T được chia ra làm hai phần. Phần gạch ngang mô tả những tri thức, kỹ năng và thái độ giúp cho nhân lực có thể linh hoạt thay đổi hay hòa nhập vào các nhóm làm Việc khác nhau hoặc các dự án khác nhau. Nét gạch ngang chữ tròn thể hiện khả năng phát triển theo chiều ngang giúp cho nhân lực có thể học được những tri thức mới mở rộng khả năng làm việc của họ. Trái ngược với phần gạch ngang là phần gạch dọc biểu hiện những tri thức và năng lực thực thi rất sâu một phần chuyên môn nào đó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp hoặc xã hội. Phần gạch dọc này thể hiện chuyên môn sâu và hẹp của nhân lực. Mọi nhân lực cần phải đào ngày càng sâu phần chữ T gạch dọc này theo thời gian.

Mô hình chữ T sẽ tạo định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài cho mỗi cá nhân. Các bạn trẻ sẽ tập trung tìm hiểu chữ T của mình sẽ được thành hình như thế nào. Mỗi cá nhân cần phát triển phần gạch ngang với những kỹ năng và thái độ chung nhất. Có thể nói nét gạch ngang là chìa khóa cho mỗi cá nhân tham gia vào thị trường lao động nói chung. Sở dĩ các nhân lực trẻ khó tham gia vào thị trường lao động bởi họ họ thiếu đi những nét gạch ngang cần thiết.

Theo thời gian, các cá nhân cần phải trả lời nét gạch dọc của họ sẽ tạo ra từ đâu và họ sẽ quyết định nét gạch dọc này sâu bao nhiêu. Khác với nét gạch ngang muốn xây dựng gạch dọc sẽ đòi hỏi thời gian và sức lực rất nhiều. Chúng ta có thể mường tượng rằng nét gạch dọc là phần cứng đòi hỏi thời gian và sức lực. Đây chính là những tri thức và vận hành hệ thống điện ở kỹ sư điện, tri thức và vận hành nhà máy kỹ sư quản lý nhà máy. Có nhiều ngành đòi hỏi nét gạch dọc này rất nhiều ví dụ bác sĩ chuyên khoa.

Trong cuộc Cách mạng 4.0, có những ngành nghề mang nét gạch dọc chữ T có thể có nguy cơ thay thế hoàn toàn bằng công nghệ ví dụ Marketing online khi các con bot và trí thông minh nhân tạo có thể thay thế. Các bạn trẻ trong những ngành nghề này cần phải nhận thức và tập trung vào những tri thức mà máy móc khó có thể thay thế được trong ngành theo quy tắc 80-20. Sẽ có 80% tri thức bị công nghệ thay thế tuy nhiên 20% còn lại khó thay thế và không thể thay thế là những phần nào. Các bạn trẻ thấu hiểu điều đó sẽ tồn tại và thành công.

Trong thời đại 4.0 chúng ta có thể thấy rằng máy móc và công nghệ có thể thay thế con người nhưng để vận dụng đồng thời mô hình chữ T đáp ứng với các nhu cầu đòi hỏi linh hoạt, doanh nghiệp vẫn cần lực lượng lao động. Các cá nhân cần chú ý xây dựng nét gạch dọc cùng với công nghệ để tạo giá trị sâu hơn cho mình. Hơn thế nữa, các cá nhân cần kết nối rộng rãi thông qua nét gạch ngang để kết hợp nhiều chữ T lại với nhau tạo năng suất vượt trội. VTC Academy tin rằng, đây chính là thể hiện mô hình chia sẻ – kết nối và tạo nền tảng trong nghề nghiệp 4.0. Thấm nhuần hình mẫu chữ T sẽ giúp cho các cá nhân định hướng và phát triển nghề nghiệp của mình thành công.

| Tags |

Bài viết khác
Câu chuyện du học thời 4.0 | Chuẩn bị đối phó với những bất ổn

Câu chuyện du học thời 4.0 | Chuẩn bị đối phó với những bất ổn

Ngày đăng 03/01/2022
Cuộc Cách mạng 4.0 đã và đang thay đổi mọi ngành nghề theo các chiều hướng khác nhau. Trong đó, du học là một lĩnh vực trong giáo dục được nhiều gia đình và các em học sinh quan tâm. Chuẩn bị du học như thế nào một cách hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0 sẽ là đề tài mà nhiều phụ huynh cần nghiên cứu. Bên cạnh tất cả những vấn đề nghề nghiệp trong 4.0, du học còn có nhiều vấn đề riêng của nó. Bài viết sau, VTC Academy sẽ đưa ra những tiếp cận hệ thống giúp phụ huynh tránh những sai lầm trong du học những năm tới. 
Các bước hướng nghiệp hiệu quả - Xác định rõ các năng lực cá nhân 

Các bước hướng nghiệp hiệu quả - Xác định rõ các năng lực cá nhân 

Ngày đăng 03/01/2022
Các năng lực cá nhân là nền tảng cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Mỗi một cá nhân tại bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào đều cần sở hữu KAS (Viết tắt của Knowledge: Kiến thức, Attitude: Thái độ và Skills: Kỹ năng). Ví dụ: Một anh chuyên viên cơ khí cần có những kiến thức về máy móc, thái độ làm việc cẩn thận và kỹ năng tính toán hoặc đọc bản vẽ nhanh. Mỗi cá nhân sẽ có sở hữu KAS tại các mức độ khác nhau tùy vào trình độ học vấn, nguồn lực của cá nhân, hoàn cảnh môi trường và một yếu tố quan trọng nhất đó là các năng lực cá nhân. Một ca sĩ muốn thành công chắc chắn họ phải sở hữu những năng lực tự nhiên hơn hẳn số đông và trải qua quá trình rèn luyện và đào tạo gian khổ. 
Bài viết khác
Câu chuyện du học thời 4.0 | Chuẩn bị đối phó với những bất ổn

Câu chuyện du học thời 4.0 | Chuẩn bị đối phó với những bất ổn

Ngày đăng 03/01/2022
Cuộc Cách mạng 4.0 đã và đang thay đổi mọi ngành nghề theo các chiều hướng khác nhau. Trong đó, du học là một lĩnh vực trong giáo dục được nhiều gia đình và các em học sinh quan tâm. Chuẩn bị du học như thế nào một cách hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0 sẽ là đề tài mà nhiều phụ huynh cần nghiên cứu. Bên cạnh tất cả những vấn đề nghề nghiệp trong 4.0, du học còn có nhiều vấn đề riêng của nó. Bài viết sau, VTC Academy sẽ đưa ra những tiếp cận hệ thống giúp phụ huynh tránh những sai lầm trong du học những năm tới. 
Các bước hướng nghiệp hiệu quả - Xác định rõ các năng lực cá nhân 

Các bước hướng nghiệp hiệu quả - Xác định rõ các năng lực cá nhân 

Ngày đăng 03/01/2022
Các năng lực cá nhân là nền tảng cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Mỗi một cá nhân tại bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào đều cần sở hữu KAS (Viết tắt của Knowledge: Kiến thức, Attitude: Thái độ và Skills: Kỹ năng). Ví dụ: Một anh chuyên viên cơ khí cần có những kiến thức về máy móc, thái độ làm việc cẩn thận và kỹ năng tính toán hoặc đọc bản vẽ nhanh. Mỗi cá nhân sẽ có sở hữu KAS tại các mức độ khác nhau tùy vào trình độ học vấn, nguồn lực của cá nhân, hoàn cảnh môi trường và một yếu tố quan trọng nhất đó là các năng lực cá nhân. Một ca sĩ muốn thành công chắc chắn họ phải sở hữu những năng lực tự nhiên hơn hẳn số đông và trải qua quá trình rèn luyện và đào tạo gian khổ. 

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299