Courses

           Tất cả Ngắn hạn Thiết kế Lập trình Dài hạn

Chuyên viên Diễn hoạt 3D

Kỹ năng từ concept đến diễn hoạt, thổi hồn cho các nhân vật & sản phẩm 3D

Chuyên viên Thiết kế đồ họa số

Giới thiệu Chuyên ngành Thiết kế đồ họa số của VTC Academy được thiết kế dựa trên mô hình Đào tạo tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng được nhu cầu rất cao về tuyển dụng các công việc liên quan đến thiết kế ra các sản phẩm số không chỉ là bộ nhận dạng thương hiệu […]

Chuyên viên phát triển Ứng dụng di động

Thiết kế UI/UX, lập trình Android/iOS, phát triển back-end cho ứng dụng mobile

Chuyên viên phát triển Game

Phát triển Game 2D, 3D từ ý tưởng, thiết kế đến phát hành game

Chuyên viên Dựng hình 3D

Kỹ năng từ concept đến dựng hình, gắn xương cho các nhân vật, sản phẩm 3D

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội