VTC Academy | Sản phẩm
VTC Academy VTC Academy

Sản phẩm học viên

Giả lập xe tự hành
Giả lập xe tự hành
Trí tuệ nhân tạo
Điểm danh học viên
Điểm danh học viên
Trí tuệ nhân tạo
Part-Time Hunter
Part-Time Hunter
Dựng hình 3D
Jurassic Guardian
Jurassic Guardian
Dựng hình 3D
Electric Bees
Electric Bees
Dựng hình 3D
Post Owl Tower
Post Owl Tower
Dựng hình 3D
Shark TMU 1.0
Shark TMU 1.0
Dựng hình 3D
Viruss
Viruss
Diễn hoạt 3D
Tokyo
Tokyo
Phát triển Game
Mutation Bio
Mutation Bio
Diễn hoạt 3D
Treaser Nest
Treaser Nest
Diễn hoạt 3D
Captain Strike
Captain Strike
Phát triển Game
San
San
Dựng hình 3D
Trade Topia
Trade Topia
Diễn hoạt 3D
The Awakening
The Awakening
Dựng hình 3D
Rune
Rune
Dựng hình 3D
No escape
No escape
Dựng hình 3D
Childhood Game
Childhood Game
Phát triển Ứng dụng di động
Warriona-The Mad Centery
Warriona-The Mad Centery
Phát triển Game
Poster
Poster
Thiết kế đồ họa số
The Portal
The Portal
Dựng hình 3D
Motobike
Motobike
Dựng hình 3D
Ninja Runner
Ninja Runner
Phát triển Ứng dụng di động
Vehicle
Vehicle
Dựng hình 3D
Endless Spaceship
Endless Spaceship
Phát triển Ứng dụng di động
Savyu
Savyu
Phát triển Ứng dụng di động
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757