VTC Academy | Fantasy Stylized House
VTC Academy VTC Academy
Fantasy Stylized House

Authors: Phạm Hùng Cường

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Giảng viên VTC Academy

Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Motobike

Motobike

Thiết kế 3D
Gang War Mafia

Gang War Mafia

Lập trình Game
Jurassic Guardian

Jurassic Guardian

Thiết kế 3D

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299