VTC Academy | Tokyo
VTC Academy VTC Academy
Tokyo

Tên tác giả: Nguyễn Hương Trà

Công cụ: Visual Studio, Visual Studio Code, Android Studio, Xcode, Unity, Notepad++,…

Instructor: Giảng viên VTC Academy

Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
The Awakening

The Awakening

Dựng hình 3D
Pipa Pope

Pipa Pope

Phát triển Game
Fly me up

Fly me up

Phát triển Ứng dụng di động
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757