Nắm bắt thông tin – Cách thay đổi cuộc chơi nghề nghiệp trong thời đại 4.0 | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Nắm bắt thông tin – Cách thay đổi cuộc chơi nghề nghiệp trong thời đại 4.0

Nắm bắt thông tin – Cách thay đổi cuộc chơi nghề nghiệp trong thời đại 4.0

Ngày đăng 23/12/2021

Trong bài viết này VTC Academy xin nói về 6 rào cản thông tin. Thứ nhất là Hội chứng “Định kiếm thông tin”. Thứ hai là Hội chứng “Độc nhất tại Việt Nam”. Thứ ba là Hội chứng “Ký sinh tư duy trên Google”, tìm mọi thứ trên Google và lấy đó làm tư duy của trình sẽ làm mài mòn tư duy theo thời gian. Bốn là Hội ngược dòng. Thứ năm là Hội chứng “Hoàn hảo”. Ví dụ sáng nay có bạn sinh viên hỏi làm thế nào để Việt Nam có sản phẩm chứng “Tư duy bầy đàn”, chúng ta thường không thích đi nông nghiệp vươn ra thế giới, câu hỏi đó quá lớn phải tìm kiếm câu trả lời đần dần. Thứ sáu là Hội chứng “Thực dụng”. Một vấn đề để giải quyết được phải có nền thông tin rất rộng, không thể tìm kiếm chỉ những thông tin liên quan đến vấn đề đó.
News | StriataNgày nay, thông tin đã trở thành hàng hóa . Giá trị gia tăng là mục tiêu của khát vọng Việt. Các quốc gia hoặc công ty có thể tạo giá trị gia tăng thông qua khai thác tài nguyên thiên nhiên, các sản phẩm nông nghiệp – hải sản; sản xuất gia công – outsourcing: sản xuất và phân phối các sản phẩm có thương hiệu; tri thức; giá trị gia tăng từ việc sử dụng, phát triển, sáng tạo và trao đổi thông tin.

Các mô hình kinh doanh thông tin trong thế kỷ 21 gồm: Hệ thống giúp các cá nhân tương tác thông tin như Facebook, Anphabe, Linkedin: hệ thống lưu trữ, đánh giá và xếp loại thông tin như Google; hệ thống đánh giá và kết nối thông tin như Alibaba, Ebay; hệ thống tạo và kinh doanh nội dung như Apple Store, hệ thống cung cấp nội dung như Youtube; Hệ thống lưu trữ thông tin như Mediafire, Dropbox; hệ thống tổng hợp và bản thông tin như Groupon, Nhóm Mua; thông tin bản thân đã trở thành yếu tố quan trọng tạo ra giá trị gia tăng.
Truyền thông nội bộ - Dễ làm nhưng khó thành côngMô hình chung khởi nghiệp là nghiên cứu, thiết lập hình mẫu – Prototype; lên kế hoạch kinh doanh; thực hiện; đánh giá; hiệu chỉnh; phát triển quy mô lớn. Trong đó, thông tin đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn đầu tiên của khởi nghiệp.

Để khởi nghiệp thành công hiện thực hóa khát vọng Việt các bạn trẻ cần: Phát hiện và thay đổi bản thân, tránh sâu hội chứng sử dụng thông tin không hiệu quả; tiếp cận thông tin một cách căn bản, hệ thống và có những tư duy độc lập, hoài nghi khoa học và tích cực; phân loại và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc; kiên trì và cải tiến dần dần theo thời gian: Sự hoàn hảo không thể tới trong thời gian ngắn; tận dụng tối đa các mạng xã hội, Internet, Mobile đem lại.
Conoce los 10 negocios para jóvenes emprendedores sin dinero - Periodico  PalacioQua bài viết trên chúng ta có thể cảm nhận sức mạnh của thông tin. Cuộc Cách mạng 4.0 chính là cuộc cách mạng về thu thập thông tin thông qua loT, nhận dạng hình ảnh và giọng nói, thông tin hóa những yếu tố không phải thông trao đổi thông tin, kết nối thông tin, kiểm tra lưu trữ thông tạo giá trị gia tăng từ thông tin. Những định hướng này chính là những cơ hội ngành nghề mới trong cuộc Cách mạng 4.0.

| Tags |

Bài viết khác
Khám phá lại chiến lược kinh doanh | Bài toán đúng hay lựa chọn sai lầm

Khám phá lại chiến lược kinh doanh | Bài toán đúng hay lựa chọn sai lầm

Ngày đăng 23/12/2021
Tại sao rất nhiều công ty không thành công trong việc xây dựng chiến lược? Tại sao các nhà quản lý tránh né việc lựa chọn chiến lược? Hoặc là, dù đã từng làm điều đó trong quá khứ, tại sao họ thường để cho chiến lược lu mờ và tàn lụi? 
Câu chuyện doanh nghiệp | Các kiểu hài hòa những chính sách chức năng

Câu chuyện doanh nghiệp | Các kiểu hài hòa những chính sách chức năng

Ngày đăng 23/12/2021
Tầm quan trọng của sự hài hòa giữa các chính sách chức năng là một trong những ý tưởng lâu đời nhất trong chiến lược. Tuy nhiên, dần dần ý tưởng này đã bị thay thế trong chương trình quản lý. Thay vì nhìn nhận công ty như một tổng thể, các nhà quản lý chuyển sang các năng lực cốt lõi, nguồn lực quyết định và yếu tố thành công “then chốt”. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều không nhận ra sự hài hòa có ý nghĩa vượt xa hơn việc chỉ là một yếu tố trung tâm của lợi thế cạnh tranh.
Bài viết khác
Khám phá lại chiến lược kinh doanh | Bài toán đúng hay lựa chọn sai lầm

Khám phá lại chiến lược kinh doanh | Bài toán đúng hay lựa chọn sai lầm

Ngày đăng 23/12/2021
Tại sao rất nhiều công ty không thành công trong việc xây dựng chiến lược? Tại sao các nhà quản lý tránh né việc lựa chọn chiến lược? Hoặc là, dù đã từng làm điều đó trong quá khứ, tại sao họ thường để cho chiến lược lu mờ và tàn lụi? 
Câu chuyện doanh nghiệp | Các kiểu hài hòa những chính sách chức năng

Câu chuyện doanh nghiệp | Các kiểu hài hòa những chính sách chức năng

Ngày đăng 23/12/2021
Tầm quan trọng của sự hài hòa giữa các chính sách chức năng là một trong những ý tưởng lâu đời nhất trong chiến lược. Tuy nhiên, dần dần ý tưởng này đã bị thay thế trong chương trình quản lý. Thay vì nhìn nhận công ty như một tổng thể, các nhà quản lý chuyển sang các năng lực cốt lõi, nguồn lực quyết định và yếu tố thành công “then chốt”. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều không nhận ra sự hài hòa có ý nghĩa vượt xa hơn việc chỉ là một yếu tố trung tâm của lợi thế cạnh tranh.

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299