VTC Academy | AI Engineer
VTC Academy VTC Academy
AI Engineer
AI Expert
AI Engineer
5 (6249)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 9 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học
Điểm đặc biệt & Tính ứng dụng của AI Engineer
Xây dựng hệ thống phân tích ngôn ngữ tiếng Việt
Xây dựng hệ thống phân tích ngôn ngữ tiếng Việt
Xây dựng tương tác giữa người và máy
Xây dựng tương tác giữa người và máy
Học tăng cường tối ưu hóa hệ thống
Học tăng cường tối ưu hóa hệ thống
Xây dựng hệ phân loại độ chính xác cao
Xây dựng hệ phân loại độ chính xác cao
Xây dựng hệ thống thông minh
Xây dựng hệ thống thông minh
Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người đã học khóa AI Specialist (AI Engineer) muốn giải quyết các bài toán khó điển hình mang tính hệ thống trên các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tự nhiên và quyết định bằng học sâu (Deep Learning)

NHÓM 2: Các chuyên viên AI muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn để xây dựng một hệ thống AI hoàn chỉnh

NHÓM 3: Những người mong muốn theo đuổi hướng đi chuyên sâu về AI Engineer

Nội dung khóa học
  1. Quy trình khai thác và quản lý dữ liệu hiệu quả trên các hệ thống AI
  2. Xử lý dữ liệu nhiễu và giảm ảnh hưởng nhiễu
  3. Xây dựng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt
  4. Xây dựng hệ thống Chatbot, Q&A thông minh
  5. Phân tích tín hiệu và kết hợp giữa tín hiệu âm thanh và ngôn ngữ
  6. Tăng độ chính xác trong nhận diện vật thể
  7. Xử lý hình ảnh y khoa và chẩn đoán bệnh phức tạp
  8. Xây dựng hệ thống AI hoàn chỉnh để quyết định trên dữ liệu lớn
Kết quả sau khóa học
AI Engineer
01
Biết cách phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu hiệu quả trên các hệ thống AI.
02
Nắm được cách thức nhận diện vật thể trong tự nhiên bằng các mô hình tiên tiến nhất.
03
Biết cách phân tích âm thanh, hệ thống đề xuất, Chatbot bằng các mô hình tiên tiến nhất.
04
Xây dựng các hệ ra quyết định bằng học tăng cường (Reinforcement Learning).
05
Có khả năng xây dựng các hệ thống phức tạp với dữ liệu lớn và đa dạng.
06
Có khả năng xây dựng hệ thống huấn luyện phân tán và song song.
Doanh nghiệp tham gia
Khóa học khác
xem tất cả
Data Scientist
AI Specialist
Data Scientist
5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Salesforce RPX-101</br> Reporting Fundamentals
Salesforce RPX-101
Reporting Fundamentals
5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Salesforce ADX-201</br> Administrative Essentials
Salesforce ADX-201
Administrative Essentials
5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757