Trang chủ Trang chủ
AI Practitioner
LEVEL 1
AI Practitioner
5 (5634)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 8 tuần

Học phí: Liên hệ

đăng ký học
Các lĩnh vực ứng dụng của AI Practitioner
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Tiếp thị trực tuyến
Tiếp thị trực tuyến
Mạng xã hội
Mạng xã hội
Các phần mềm nhận  diện hình ảnh cơ bản
Các phần mềm nhận diện hình ảnh cơ bản
Các gợi ý và khuyến nghị giúp đưa ra quyết định
Các gợi ý và khuyến nghị giúp đưa ra quyết định
Các hệ thống chatbot hỗ trợ trả lời tự động
Các hệ thống chatbot hỗ trợ trả lời tự động
Ai có thể học?

NHÓM 1: Người chưa có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python * (Cần học lớp Pre-Practitioner (4 tuần) trước khi bắt đầu)

NHÓM 2: Người đã có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python *

*Dựa theo khung đánh giá năng lực chuẩn quốc tế của VTC Academy

Nội dung khóa học
  • Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành AI thông dụng
  • Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) khung tiếp cận Machine Learning độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng
  • Math/Computer/Programming/Data
  • Mô hình Machine Learning và Deep Learning
  • Visual & Language Understanding, Decision Making với mô hình Deep Learning huấn luyện sẵn
  • Từng bước xây dựng ứng dụng AI
Kết quả sau khóa học
AI Practitioner
01
Hiểu tổng quan về AI/Machine Learning
02
Sử dụng toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/Machine Learning
03
Am hiểu các mô hình Machine Learning/Deep Learning
04
Tổng hợp các thuật toán Machine Learning/Deep Learning thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA
05
Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình Deep Learning ứng dụng sẵn
AI Practitioner
Học viên nói gì về khóa học?
Doanh nghiệp tham gia khóa học
Khóa học khác
xem tất cả
Visual Understanding
Visual Understanding
5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Language Understanding
Language Understanding
4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Decision Making
Decision Making
4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757